1-årigt netværk:
Cirklen for Livgivende Lederskab

Et ærligt og upoleret samlingspunkt for ledere.

Cirklen for Livgivende Lederskab er et unikt og trygt samlingspunkt for ledere, der ønsker at integrere naturens og livets logik i deres ledelsespraksis. Her finder du et støttende fællesskab, hvor ærlig dialog og gensidig støtte er i centrum.

Vi mødes fem gange om året, hvor vi dykker dybt ned i livets og naturens logik for at skabe en dybere forståelse af fremtidens lederskab.

ANTAL SAMLINGER: 5

MÅLGRUPPEN: Ledere

STED: Alle samlinger afvikles i inspirerende omgivelser på Fyn. Steder offentliggøres ultimo september.

NATUREN SOM LÆRINGSRUM: Vi arbejder ude i naturen 70% af tiden.

PRIS: 16.800,- inkl. forplejning og materialer.

Der er plads til max. 14 deltagere, for at skabe rum til fordybelse og fortrolighed.

meningsfuldt samvær

I dette netværk vil du opleve et ærligt og upoleret rum, hvor der er tid til eftertanke og fordybelse. Vi faciliterer et trygt og meningsfuldt samvær, hvor du kan sænke skuldrene og deltage i fortrolige og dybe samtaler.

Cirklen for Livgivende Lederskab er en proces mod et mere helhedsorienteret og levedygtigt lederskab. Her finder du ro og inspiration, og arbejder med et lederskab, der er lige så stærkt som det er medfølende.

I en verden præget af konstant forandring og uforudsigelighed, kalder tiden på en ny tilgang til lederskab – en tilgang, der går ud over traditionelle metoder og fokuserer på dybere, mere meningsfulde principper.

I Cirklen for Livgivende Lederskab møder du ikke PowerPoint-præsentationer, men nærvær og dyb forbindelse. Her er det dig og din historie, der er i fokus. Vi er her med dig, vi ser dig og inspirerer dig til at tage modige skridt i en levedygtig retning – for dig som menneske, leder og for din organisation.

nøgleordene

Fordybelse, ærlighed, mod til at krydse tærsklen fra traditionelle ledelsesmodeller til livgivende praksis – dig og din historie.

Ærlighed er en grundsten i vores cirkel. Vi skaber et trygt og autentisk miljø, hvor du kan være dig selv. Her handler det ikke om facader eller perfektion, men om at dele din virkelige historie – med alle dens udfordringer og triumfer.

Vi støtter dig i at tage modige skridt, at bryde med konventionerne og udforske nye, levedygtige veje i din lederskab.

datoer

Alle samlinger er halv-dags samlinger.

En proces, hvor du:

Oplev, hvordan naturens cyklusser og rytmer kan inspirere og guide dig i din ledelsesrolle.

Udforsk de livgivende principper, som naturen følger, og hvordan de kan anvendes til at skabe et nærende og levedygtigt arbejdsmiljø.

Engager dig i dybe, reflekterende samtaler med ligesindede ledere og professionelle, der deler din passion for naturligt og livgivende lederskab.

Få indsigt og redskaber til at styrke både din personlige vækst og din professionelle praksis.

Gennem naturbaserede øvelser og refleksioner vil du opleve en dybere forbindelse til dig selv og dit lederskab, hvilket fører til transformation i både dit professionelle og personlige liv.
 

Book din plads her

Der er åbent for tilmelding. Der er plads til max. 14 deltagere.

Vi er dine ledsagere

Renata Edsbjerg
Thomas Michaelsen

Vi er dine ledsagere på denne transformative rejse, og vi glæder os til at inspirere dig, støtte dig og følge din proces mod et mere livgivende lederskab.

Vi bringer en rigdom af erfaring og nærvær til hver samling, med en dyb forpligtelse til at se og høre dig – præcis som du er og hvor du er.

Vi tror på, at ægte forandring starter med ægte forbindelser.

Som dine ledsagere, er vi dybt engagerede i at se dig vokse. Vi tilbyder indsigt og perspektiv, men vigtigst af alt, vi lytter. Vi værdsætter din unikke historie og den vej, du vælger at gå.

Vi glæder os til at møde dig!