fbpx

inspiration, teori, verdenssyn
- og menneskesyn

YDRE BÆREDYGTIGHED

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.

De 17 Verdensmål har i overvejende grad fokus på den ydre bæredygtige udvikling, som vi 100% bakker op omkring – og arbejder med, men verden står ikke kun midt i en miljømæssig bæredygtighedskrise. Vi mennesker er i høj grad også er ramt af ubalancer.

 

De 12 HRR skal facilitere et arbejde med den indre bæredygtighed.

Cirkulær økonomi er en måde både at sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med at virksomhederne får nye økonomiske muligheder bl.a. ved at udvikle nye forretningsmodeller.

 

Cirkulær økonomi handler simpelthen om, at holde materialer og produkter i det økonomiske kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

 

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller – endnu bedre – affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller opgraderes. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller opgradering. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug.

 

KILDE: Miljøstyrelsen

En ramme og vejledning  i, hvordan man driver forretning igennem en etisk adfærd.

 

Mennesker

 • Virksomheder bør støtte og respektere internationalt erklærede menneskerettigheder i deres indflydelsessfære
 • Virksomheder bør sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne
 • Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og retten til kollektiv forhandling
 • Virksomheder bør støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
 • Virksomheder bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
 • Virksomheder bør eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold

 

Miljø

 • Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 • Virksomheder bør tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
 • Virksomheder bør tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

 

Økonomi

 • Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse

NATUREN SOM INSPIRATION

Minimumsloven siger, at organismer kun kan vokse eller formere sig, så længe miljøet indeholder alle de faktorer, som organismerne skal bruge til deres vækst. Væksten stopper, så snart organismerne “løber tør” for en faktor. Faktoren, som en organisme først løber tør for, kaldes den begrænsende faktor.

 

Se dit/menneskers potentiale som en organisme.

For at din/menneskers organisme skal vokse og udvikle sig skal den have:

 • “Vand”
 • “Sollys”
 • “Næring”
 • “CO2”

Begrænsningen er altid det, der er for lidt af. Menneskers behov for udvikling er individuel. Det er derfor nødvendigt for vores udvikling, at der er de rette “næringsstoffer” til stede for at vi kan vokse og og udvikle os.

 

Fantastic Fungi, Official Film Trailer | Moving Art by Louie Schwartzberg.

Dyk med ned i svampenes magiske verden, lige fra svampe, der fjerner olieudslip, til netværk af underjordiske svampesporer, som hjælper træerne med at kommunikere.

Se den og bliv betaget. Den taler til dit hjerte og din sjæl.

 

Fantastic Fungi

Explore how whales change climate, engineer the ecosystem, create conditions that spawn plankton, and keep our oceans healthy in this beautiful story by George Monbiot.

 

Se filmen her

FREMTIDENS ORGANISATIONER

Gennem to år fulgte Frederic Laloux 12 forskellige virksomheder, som alle på et tidspunkt i organisationens udvikling var gået væk fra den almindelige hierarkiske måde at drive virksomhed på. Trods geografiske og branchemæssige forskelle og et manglende kendskab til hinanden var der tydelige mønstre og fællestræk, der tilsammen peger på, at en ny organisationsform er ved at vokse frem. En organisationsform, hvor omdrejningspunktet er:

 • Selvledelse
 • Helhedstænkning – det hele menneske
 • Et evolutionært formål

Han har skrevet bogen “Reinventing Organizations” i 2014. På dansk “Fremtidens organisation”.

Nogle af de vigtigste trends, der vil påvirke mennesker og arbejdsliv – båret af Gamechangeren:

 

Fra mere til bedre

Vi er midt i et opgør med en tid, hvor vi spiller imod hinanden. I stedet skal vi spille sammen, og finde de de bedste problemer, lære nyt undervejs og skabe fællesskaber og bedre løsninger for alle.

 

 • Fra ydre velstand til indre velstand
 • Fra Human doings til Human beings
 • Fra økonomi først til bæredygtighed først
 • Fra lineær til cirkulær
 • Fra at KPI til kompas
 • Fra at “bruge hovedet” til at “bruge hele kroppen”
 • Fra ansat til ansættelighed
 • Fra arbejdsplads til arbejdsopgave

 

Trenden fra mere til bedre: Kilde/ Universal Futurists

TEORIER OG UNDERSØGELSER

A: At gøre noget aktivt

Forskning viser, at mennesker, der holder sig fysisk, mentalt, socialt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end dem, der ikke gør. Når vi holder os aktive, føler vi os gladere, og vi får samtidig lettere ved at håndtere dagligdagens udfordringer. Derudover kan det lindre psykiske lidelser såsom angst og depression.

 

B: At gøre noget sammen i et fællesskab

Det er afgørende for mental sundhed at have følelsen af, at man hører til og er en del af et fællesskab. Når vi involverer os i sociale aktiviteter, øger vi chancerne for at lære nye mennesker at kende og for at blive en del af et fællesskab. Jo flere gode sociale relationer en person har, jo bedre vil han eller hun være i stand til at klare de udfordringer, som livet rummer. Bl.a. fordi det kan være lettere at få praktisk og følelsesmæssig støtte.

 

C: At gøre noget meningsfuldt

At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget. En følelse af effektivitet og en stærkere selvfølelse – alt dette er vigtigt for mental sundhed. Ligeledes har frivilligt arbejde og ting, man gør for at hjælpe andre og bidrage til fællesskabet, en positiv effekt i forhold til at gøre både sig selv og andre glade. Det øger følelsen af mening og formål med livet.

KILDE: ABC for mental sundhed.

 

Den mentale sundhed er lige så vigtigt som at være fysisk sund. Det fremmer nemlig livskvaliteten og modvirker bl.a. depression og angst.

Psykiske lidelser udgør en af de største sygdomsbyrder på verdensplan og påvirker mennesker og organisationer.

 

ABC for mental sundhed er den første forskningsbaserede mental sundhedsfremme indsats i Danmark, der retter sig mod hele befolkningen. Indsatsen er organiseret som et tværsektorielt og tværfagligt partnerskab, der ledes af Institut for Psykologi, Københavns Universitet. Læs mere om indsatsen her.

Social Kapital hviler på tre grundværdier:Tillid, samarbejde og retfærdighed.

 

Tillid

 • Tør vi at “tale vores egen sandhed”: Er der overensstemmelse imellem det vi siger vi gør, og det vi gør?
 • Lytter vi til hinanden? Tror vi på, at vi har noget vigtigt at meddele hinanden?
 • Har vi tillid til at vores kollegaer gør et godt stykke arbejde?

Retfærdighed, som vi oversætter til ordentlighed

 • Har vores faglighed ligeværdig betydning?
 • Anerkender vi hinanden for de mennesker vi er?
 • Tilgiver vi hinanden?

Samarbejde

 • Har vi mulighed for at samarbejde?
 • Samarbejder vi om noget meningsfuldt?
 • Betragte vi uenighed og feedback som legitimt og som kilde til udvikling?
 • Kan vi være sårbare sammen?

De tre teoretikere

 • Pierre Bourdieu
 • James Coleman
 • Robert Putnam

Telefon: (45) 2211 1416
Email: re@humanrevolution.dk

Adresse: Tietgens Alle 46 DK-5230 Odense M

Kontakt: