fbpx

Ledelse af en ny tid

Fremtidens ledelse er ikke noget du kan læse dig til i traditionelle ledelsesbøger.

Du har det faktisk allerede i dig, men skal lære at sætte det i spil på en ny måde. Det kræver træning, modet til at aflære de gamle ledelses-tricks - og sætte dig selv i spil som menneske.

Vi træner ledere og ledergrupper i at se, mærke og lede fremtiden - på et fundament af menneskelighed og indre bæredygtighed.

DEt nære

Har du brug for en fortrolig sparringspartner, så laver vi 1:1 sparring og coaching, online eller fysisk.

Dine udfordringer kan være:

Hvordan

DEt fælles

Blik for det kollektive og fælles bedste >> Tålmodighed og vedholdende >> Mod.

Bliv en aktiv del af løsningen.
der er brug for det.

Kampen mod klimaforandringerne er en global opgave, som kun kan vindes, hvis din organisation bliver en aktiv del af løsningen.

EU og den danske regering forsøger derfor at påvirke virksomhedernes klimaindsats. Dels med skærpede lovkrav (EU Taxonomiforordningen, som gælder for FY 2022), og dels med afgifter på udledning af drivhusgasser.

Den nye lovgivning og afgifterne betyder, at din organisation oven i alle de andre gode argumenter nu får endnu et økonomisk incitament til at reducere CO2-udledningerne. Skærpelserne fra EU betyder konkret, at de danske banker allerede nu skal inddrage virksomhedernes klimaberedskab som et element i kreditvurderingen. Der er derfor al mulig grund til, at I skal fokusere målrettet på at reducere jeres klimaaftryk. Det er samfundsmæssigt ansvarligt, og det styrker din forretning.

Trends

De trends, der kommer til at påvirke jeres kultur, måden i organiserer jer på, leder på og samarbejder på.

Formål

Hvorfor din virksomhed eksisterer. Hvad er I sat i verden for at gøre/hvilke vigtige problemer løser I?

RETTIGHEDER

Arbejder I med alle 12 Human Revolutionary Rights - eller udvalgte rettigheder?

værdier

Delte holdninger, som er vigtige for at drive en bæredygtig forretning og organisation.

Fremtidsscenarier » samfundsambition

verdensmål » ambition» handling

Vi starter der, hvor jeres potentiale for udvikling er. Her er nogle af de steder vi kan sætte ind:

Vores rådgivning tager afsæt i et eksisterende praksis- og regelbaseret rammeværk, primært defineret af:

Danske myndigheder (Årsregnskabsloven) , EU (EU Taxonomiforordningen og EU-Regnskabsdirektiv 2013/34/EU) FN (UN Global Compact Management Model), men bl.a. også af organisationer som GRI (Global Reporting Initiative) og GHG (Green House Gas Protocol)

Kontakt os, så vi kan hjælpe dig godt i gang - og i mål med den bæredygtighed omstilling.

Vi svarer på din henvendelse inden for en arbejdsdag.

Telefon: (45) 2211 1416
Email: re@humanrevolution.dk

Adresse: Tietgens Alle 46 DK-5230 Odense M

Kontakt: