Naturen som mentor

Biomimicry

Natur-inspireret udvikling

Det er tid til at lære af naturen og dens fantastiske innovationsevne. Den rummer 3,8 milliarder evolutionshistorie og strategier til innovation, transformerende organisatorisk læring og ledelse.

 

Biomimicry

Ordets stammer fra græsk. Bios (betyder liv) og mimesis (betyder at efterligne).

Biomimicry er et koncept for læring og udvikling, hvor du, som naturen, skaber befordrende betingelser for at liv kan udfolde sig naturligt.

Naturen som mentor

Naturen rummer en uvurderlig kilde til viden.

Når vi ser på naturen som vores mentor, forbinder vi os igen til naturens geniale måde at innovere på.

Naturen som model

Når vi efterligner naturen, ser vi på naturen som model for vores design. Den rummer millioner af arter med milliarder af års erfaring.

Naturen som måleskale

Efter 3,8 milliarder års evolution har naturen lært hvad der virker, hvad der er bæredygtigt og hvad holder. Hver organisme og økosystem bidrager til at nære liv. Naturens principper kan blive vores principper.

DET HANDLER OM AT GENSKABE FORBINDELSE

Et essentielt element i Biomimicry er at genskabe forbindelse til naturen.

Natur-inspireret
organisationsudvikling

Naturen består af levende og selvorganiserende systemer, og rummer netop de løsninger, der er nødvendige for en livs-venlig fremtid.

Biomimicry er ikke kun for biologer og videnskabsmænd. Biomimcry er for ledere, der ønsker at skabe sunde, naturlige og menneskelige organisationer.

Vil ud vide mere om, hvordan du kan tænke naturens gennemprøvede strategier i dit arbejde med organisationsudvikling, kultur eller ledelse? Så kantakt os.

 

Fra organisation til organisme

Ser du din organisation gennem naturens linse, vil du se en organisme fuld af liv, der kan opretholde en indre ligevægt, ligesom den kan vokse, reagere og udvikle sig naturligt.

Her erstattes hierarki og rigide beslutningsprocesser af et et selvregulerende organisations-design og kulturen skabes på et mangfoldighed af af kompetencer, personligheder, alder, køn, etnicitet, etc.

Skaberkraften opstår fra en naturligt flow og rytmer mellem: Forandring, handling, fordybelse og restitution. Ligesom naturen årstider. Naturen ved, hvornår det er tid til at gøre sig klar til at vokse, stabilisere væksten, så tingene kan tager fart, høste og gå i dvale.

Lad dig også inspirere af naturens strategier og funktioner under “Ask nature” – en samling af naturens geniale måder at løse problemer på.

0 %
oplever, at naturen øger livskvalitet
0 %
oplever, at naturen forbedrer fysisk form og helbred
0 %
oplever, at naturen øger psykisk velvær og humør

KILDE: Dansk Friluftsliv

Kontakt os

Vi kontakter dig inden to arbejdsdage.