Nanna

Facilitator af indre bæredygtighed

Nanna Schjerning hjælper mennesker og organisationer med at bevæge sig mod indre bæredygtighed og bedre pausekultur. Særligt er hun optaget af at skabe bæredygtige (arbejds)liv og menneskelige arbejdspladser, hvor indre bæredygtighed og naturlige pauser i løbet af arbejdsdagen og i arbejdslivet spiller en central og vigtig rolle. Pauser i arbejdsdagen er, hvad efterår og vinter er for naturen. Nødvendige for at nyt kan spire og gro. Fra pausen kommer saft, kraft, nye idéer og liv. Pausen er med andre ord det sted, hvorfra selve livet udgår. I pausen kan vi forbinde os til os selv, hvilket er fundamentet for at kunne forbinde os til andre og verden omkring os – professionelt og privat. Men at mestre balancen mellem udvikling, handling, fordybelse og hvile er ikke nødvendigvis let – og i en organisatorisk kontekst, kræver det, at man arbejder strategisk med pausekulturen.

Overordnet arbejder Nanna for en fremtid, hvor vi sammen skaber befordrende betingelser for, at liv kan trives og udvikles. En fremtid, hvor mennesker betragtes som natur – ikke maskiner – og hvor vi anerkender og indretter os efter cykliske principper som al anden natur. Fordi mennesket er natur – og en bedre og smuk fremtid bygger på et fundament af indre bæredygtighed med naturen som læremester og mentor.

Nanna har en kandidatgrad i kommunikation, er certificeret Facilitator i Indre Bæredygtighed, arbejdslivs-futurist og uddannet coach. I arbejdet med indre bæredygtighed, pauser og pausekultur arbejder hun ud fra 6 cirkulære principper og de 12 indre rettigheder (HRR) – særligt rettighed 1, 3, 4, 8 og 11.

Kontakt os

Vi kontakter dig inden to arbejdsdage.