Ledelses- og organisationsudvikling

Vi befinder os i transformationernes tid. Som leder, team og organisation står I over for et valg: I kan modigt krydse tærsklen til en livgivende fremtid eller forblive i et arbejdspres, hvor reel trivsel er svær at opnå.

At tage skridtet ind i det livgivende og regenerative kræver, at vi giver slip på vores indlejrede historie og industrielle logikker, samtidig med at vi opretholder den daglige drift.

Vi støtter jer gennem denne proces ved at skabe ærlige, trygge og inspirerende rum i alle vores processer. Vores tilgang er forankret i livets og naturens logik, og vores formål er at hjælpe dig med at skabe organisationer, hvor liv trives.

Forestil dig din organisation, hvor livets logik er fundamentet for beslutningsprocesserne, og hvor naturens rytme inspirerer til innovative løsninger. Hvor der er en dyb følelse af fællesskab og samhørighed.

Sådan arbejder vi

Vores processer er nøje designet til at inspirere, vække mod og fremme handling. Vi går gerne et spadestik dybere end blot at levere hurtige redskaber

Enhver proces, hvad enten det er en halvdagsworkshop eller et længere udviklingsforløb, begynder med, at vi forstår din situation og dine behov. Derfor starter vi med et møde, enten online eller fysisk. Herefter sætter vi os ved arbejdsbordet og designer et forslag til, hvordan vi ser processen udfolde sig. Når vi har vores plan på plads, tager vi en samtale for at sikre, at du føler dig helt tryg og klar, inden vi går i gang.

 

Dette citat indkapsler smukt vores tilgang til udvikling og har været en kilde til inspiration for vores navn:

“There’s a revolution that needs to happen and it starts from inside each one of us. We need to wake up and fall in love with the Earth. Our personal and collective happiness and survival depends on it.” – Thich Nhat Hanh

Kontakt os, hvis vi skal hjælpe dig med kultur, ledelse, samarbejde eller arbejdsdesign.

afklaring af potentiale

Mange organisationer tager lige nu deres første skridt inden i det livgivende og regenerative felt. Måske befinder du dig i en HR-rolle eller som leder, hvor du gerne vil i gang, men er usikker på, hvor og hvordan du starter.

Vi tilbyder afklaringsforløb, der består af en række samtaler med dig, gennemlæsning af relevante materialer og eventuelle interviews med udvalgte medarbejdere, hvorefter vi kommer med anbefalinger.

 

kultur

Hvis du vil mere end traditionelle kulturanalyser og værdiformuleringer, tilbyder vi transformative kulturprocesser, hvor I får en dybere forståelse af, hvordan livets rytmer og cyklusser kan integreres i organisationens beslutningsprocesser og praksis.

Vores arbejde med kultur er forankret i respekt og ansvarlighed for både mennesker og natur.

En kulturproces vil typisk indeholde workshops – gerne afholdt i naturen – og træningsforløb for ledere og medarbejdere, hvor nye indsigter transformeres til nye handlinger.

ledelse

Vi tilbyder træningsforløb for lederteams med fokus på livgivende ledelse og regenerative transformationer, rettet mod ledere, der er nysgerrige på, hvordan de kan integrere naturens og livets logik i deres praksis.

Disse forløb er typisk funderet i centrale emner som:

Personligt lederskab og indre natur og trivsel. Udvikling af regenerative arbejdsmiljøer. Sammenhængskraft og diversitet. Etc.

Forløbene kan være en kombination af træning, suppleret med individuel sparring eller online check-ins, så vi sikrer kontinuitet og udvikling.

 

samarbejde

Et af de centrale elementer i et livgivende, regenerativt arbejdsmiljø er kvaliteten af vores relationer. Vi afholder workshops, hvor vi dykker dybt ned i jeres forbindelser og relationer – jeres indre økosystem. Her arbejder vi med at skabe et nærende fundament, hvor kommunikation, tillid og medmenneskelighed er i fokus.

Denne workshop er designet til at revitalisere jeres samarbejdspraksis og skabe dybere forbindelser ved at opbygge tillid og medmenneskelighed.

Det centrale spørgsmål er: Hvordan er kvaliteten af den jord, I skal vokse fra i fremtiden – er den udtømt eller næret? Og hvordan kan vi revitalisere vores fundament for at sikre et levedygtigt og nærende samarbejde?

arbejdsdesign

Naturen viser os en imponerende evne til konstant fornyelse, tilpasning og levedygtighed. Når vi giver os tid til at lære af disse processer, ser vi, hvordan livet kontinuerligt spirer, vokser, modnes, går til ro og hviler i en ubrydelig cyklus og rytme. Naturens cyklusser minder os om, hvor vigtigt det er at tilpasse sig skiftende forhold og respektere de naturlige rytmer for at opretholde harmoni og vitalitet.

Når vi integrerer disse principper og processer i vores arbejdsmiljø, skaber vi en harmonisk balance mellem det produktive og det regenerative.

Dette forløb kan designes som en- eller todages forløb, afhængig af jeres behov. Sammen går vi på opdagelse i naturens processer og undersøger, hvordan de kan anvendes som et nærende fundament i jeres arbejdsmiljø.

Lad os tage en snak

Kontakt os endelig.