natur-inspireret organisationsdesign & udvikling

INTERNT FORLØB MÅLRETTET LEDERTEAMS OG HR-TEAMS

Lær at designe fremtidens organisationer med Biomimicry som metode. Ligesom naturen ville gøre det.

Biomimicry er natur-inspireret innovation, som trækker på inspiration fra naturens mønstre, processer og strategier for at designe fremtidens modstandsdygtige og  bæredygtige organisationer.

Biomimicry er et begreb, der kombinerer de græske ord “bios” (liv) og “mimesis” (efterligning).

Lær at designe organisationer inspireret af naturens modeller & strategier

Organisationer, der trives

Dette interne forløb udbydes specielt til lederteams og HR-teams, der ønsker at tage deres bæredygtighedsarbejde til næste niveau, og få færdigheder til at anvende Biomimicry i organisationsdesign, udvikling, samarbejde, ledelse, etc.

Vi klæder jer på til at bruge naturen som mentor og model, når I skal (re)designe jeres organisation.

vores ethos for forløbet er: respect. (re)connect. restore

Når vi arbejder med natur-inspireret innovation, arbejder vi med ydre og indre økosystemer – naturen omkring os og naturen inden i os.

Formålet med forløbet er at klæde jer på til at designe organisationer inspireret af naturens levende, selvorganiserende, regenerative og modstandsdygtige modeller, der er gearet til nuværende og fremtidige udfordringer

 

#04

Retten til at være (i) naturen

2 hele dage. 2 gange online sparring. adgang til video-materiale.

dag 1. introduktion til biomimicry

Her lærer vi.

Hvorfor Biomimicry, hvad er Biomimicry og hvordan kan Biomimicry anvendes i udvikling af organisationer.

Naturen som mentor.

09.00 – 16.30

dag 2. naturen som mentor og model

Her designer vi.

I får adgang til de natur-inspirerede modeller, som vi arbejder med – og lærer, hvordan I bruger naturens logik til at designe jeres egne.

Naturen som model.

09.00 – 16.30

2 gange.
online sparring

Her deler vi viden.

Online sessioner bruges til feedback og sparring. Her tager vi også konkrete cases op.

09.00 – 11.00

Vi bruger naturen
som læringsrum

Forløbet er bygget op omkring oplæg, gruppearbejde, feltarbejde ude i naturen og egenrefleksion.

Vi arbejder med naturens som mentor og model – og anvender naturens principper i alt vores design.

 

naturen som mentor

Hvad ville naturen svare, hvis vi spurgte?

naturen som model

Hvordan ville naturen designe?

naturens principper

Naturens logik i alt liv.

Min. 9 deltagere og max. 15 deltagere pr. hold.

DKK 9.950,- pr. deltager.

Forløbet retter sig mod ledere og HR-professionelle.

Når vi arbejder med natur-inspireret udvikling, har vi altid fokus på naturen omkring os og naturen inden i os. Forvent derfor at arbejde med dit ydre økosystem – og dit indre.

Du kan arbejde med organisationsdesign, trivsel, udvikling, samarbejde, etc. Du lærer at anvende Biomimicry, som en ny linse at se verden igennem i alt organisationsudvikling.

3,8 milliarder års R&D
kan ikke tage fejl

Lær Biomimicry, som fremtidens bæredygtige metode til at udvikle modstandsdygtige og foranderlige organisationer. Kontakt os for en uddybende snak om, hvordan sådan et forløb kan afvikles hos jer.