menneskesyn

De 12 indre menneskerettigheder

skab organisationer,
hvor liv trives

Brug de 12 indre rettigheder som et fundament for en livgivende kultur.

tiden kalder på
(med)menneskelighed

De 12 Indre Menneskerettigheder fungerer som et supplement til de eksisterende menneskerettigheder.

Mens FN-menneskerettighederne beskytter vores ydre friheder, arbejder 12 Indre Menneskerettigheder på at sikre vores indre bæredygtighed.

I en verden fyldt med konstant stress, øget produktivitetspres og teknologisk invasion, har vi brug for at rette blikket mod (med)menneskelighed og indre bæredygtighed.

De er de etiske trædesten, som inviterer os til at leve i harmoni med vores (med)menneskelighed og livets naturlige rytme, til at styrke vores forbindelse til vores indre integritet og natur, og til at danne fællesskaber, der hylder ligeværdighed og mangfoldighed.

De 12 Indre Menneskerettigheder

human revolution

There’s a revolution that needs to happen and it starts from inside each one of us. We need to wake up and fall in love with the Earth. Our personal and collective happiness and survival depends on it. Thich Nhat Hanh.

 

essensen af DE 12 INDRE MENNESKERETTIGHEDER

01

Retten til at leve det gode liv

Rettighed 01 handler om vores dybe forhold til hele spektret af livet og erkendelsen af, at både mennesker og organisationer deler et kollektivt ansvar for at beskytte og fremme livet i dets mangfoldighed, med fokus på retten til en meningsfuld eksistens. “Retten til at leve det gode liv” hviler på en grundlæggende etisk overbevisning om nødvendigheden af at tage hensyn til alle former for liv på vores planet – en holdning, der strækker sig ud over egne interesser og behov. Livet er en indbyrdes forbundet helhed, hvor enhver form for liv er vævet ind i et komplekst netværk af relationer og påvirkninger.

Rettigheden handler om at genkende og anerkende, at vores handlinger har konsekvenser, der rækker ud over vores umiddelbare omgivelser og egen generation.

At leve i overensstemmelse med Rettighed 01 er en forpligtelse til at se ud over vores egen kortsigtede interesse og i stedet handle som forvaltere af en dyrebar arv. Det handler om at dyrke en kultur, hvor alle mennesker og organisationer stræber efter at fremme livets integritet.

02

retten til at Finde og skabe mening

Mening udgør en essentiel drivkraft i vores tilværelse. Som Friedrich Nietzsche, den tyske filosof, udtrykte det: “Når man har fundet sin grund til at leve, accepterer man næsten enhver måde at gøre det på.” Dette citat understreger vigtigheden af at have en dybt forankret hensigt med vores liv. Lykke i sig selv er ikke den primære målsætning; det er derimod meningen med det, vi foretager os. Vi har ret til at forfølge og engagere os i vores personlige livsprojekter – uanset om de er store eller små – da netop disse projekter giver vores liv dybde, energi og en følelse af flow.

Mening og formål fungerer som de bånd, der forankrer både mennesker og organisationer. Når vores liv har et formål og en retning, føler vi os forbundet med en dybere betydning, der går ud over de øjeblikkelige glæder. Ligeledes er organisationer, der opererer med et klart formål, i stand til at samle mennesker omkring bemærkelsesværdige resultater.

03

retten til at Være et helt menneske

“Retten til at være et helt menneske” omhandler en dyb forbindelse til vores livsenergi. Den adresserer balancen mellem vores natur: det rationelle, det kropslige og det spirituelle – “MBS” – mind, body og soul. Når vi er i en tilstand af harmonisk samspil mellem disse elementer, går vi ind i en tilstand af flow. Denne tilstand adskiller sig fra en enten/eller-tilgang og omfavner i stedet en både/og-tilgang, hvor alle aspekter er integreret og arbejder i samklang. I denne flowtilstand bliver vores opfattelse skarpere, vores selvfornemmelse stærkere, og vores evne til at forstå os selv og andre ægte. Det er her, at vi er i kontakt med en tro på, at vores liv har en dyb og meningsfuld hensigt, og at denne hensigt er værdifuld.

Denne rettighed handler ikke blot om at tillade os selv at eksistere i alle tre dimensioner, men om at skabe en synergistisk forbindelse mellem dem. Når vi omfavner vores rationelle tænkning, vores kropslige erfaringer og vores spirituelle forbindelse, finder vi en form for helhed, der styrker vores evne til at træffe informerede beslutninger, pleje vores fysiske og mentale velbefindende og nærme os vores livsformål med en dyb følelse af overbevisning.

 

04

retten til at Være (i) naturen

“Retten til at være i naturen” hylder den dybe forbindelse mellem mennesket og naturen. Den betoner, at alt omkring os, os selv inkluderet, er en del af naturen. Den støtter os i at leve i harmoni med vores naturlige rytme og omfavne kvaliteter som tålmodighed og regenerering.

At have retten til at være i naturen indebærer ikke blot fysisk tilstedeværelse, men også en åndelig og følelsesmæssig forbindelse til vores rødder. Den guider os til omsorg og beskyttelse af naturen omkring os og inden i os.

Naturen hjælper os med at skærpe vores sanser og finde balancen mellem hvile, langsomhed, restitution, handling, forandring og vækst. Vores moderne livsstil trækker os ofte væk fra denne naturlige rytme. Naturen bringer balance og dybde til vores tilværelse.

Rettighed 04 fremhæver, at vores forhold til naturen ikke handler om at udnytte dens ressourcer, men også om at værdsætte dens skønhed, kompleksitet og magi. Det er en opfordring til at beskytte og bevare naturen for både nuværende og kommende generationer og finde vores plads som medlemmer af et større økosystem.

05

retten til at Være en vigtig del af et fællesskab

Livet trives gennem tråde af relationer, der væver sig gennem vores tilværelse. Som mennesker er vores eksistens dybt forankret i relationer. “Retten til at være en vigtig del af et fællesskab” er en påmindelse om betydningen af at etablere forbindelser, inklusion og gensidig respekt i alle relationer. Denne rettighed stræber efter at skabe en verden, hvor ligeværdighed er afgørende, og hvor ingen er mere eller mindre betydningsfuld end andre.

Den støtter os i at danne fællesskaber baseret på en dyb forståelse af vores gensidige afhængighed. Vi er vævet ind i hinandens liv på komplekse måder, og vores handlinger og beslutninger har en dybtgående indvirkning på vores medmennesker. Ved at anerkende vores indbyrdes forbindelse kan vi skabe stærkere og menneskelige samfund.

At være en vigtig del af et fællesskab indebærer også ansvar. Vi er ansvarlige for at styrke vores fællesskaber gennem positiv interaktion, støtte og medfølelse.

Rettighed 05 minder os om, at vores styrke ligger i vores evne til at forbinde os med hinanden, respektere forskelligheder og arbejde sammen for at opbygge en mere retfærdig, inkluderende og sammenhængende verden.

06

retten til at Blive tilgivet

Mens mange former for svigt og uretfærdighed kan finde plads til forsoning og tilgivelse, er der nogle begivenheder, der udgør uovervindelige forhindringer for denne proces. Apartheid og millioner af jøders utænkelige lidelser under Anden Verdenskrig er eksempler på sådanne begivenheder, hvor tanken om tilgivelse synes næsten umulig. Disse traumer er indtrængende og skaber dybe ar i vores sjæl, der gør det svært at finde den styrke, der kræves for at omfavne ordet “tilgivelse” med troværdighed.

Formålet med rettigheden er at mærke kontakten til dyb empati og sårbarhed, som går ud over blot at tilgive. Den minder os om, at der findes situationer, hvor tilgivelse kan være uden for rækkevidde, men det betyder ikke, at vi ikke kan finde en vej til healing. Empati og sårbarhed giver os mulighed for at komme i kontakt med vores egen og andres smerte. Når vi nærmer os de uforsonlige aspekter af livet med dyb empati og sårbarhed, anerkender vi den kompleksitet, der præger vores følelser.

Rettighed 06 opmuntrer os til at omfavne vores uperfektheder og erkende, at vi alle er på en rejse gennem livet, fyldt med fejl og fejltagelser. At turde være i det uperfekte giver os friheden til at vokse, lære og udvikle os. Det er en invitation til at finde en vej til at leve uden at lade nag og smerte dominere vores liv og dermed åbne døren til at omfavne livets fulde mangfoldighed med alt det, det indebærer.

07

retten til at Blive behandlet
med ordentlighed

Når vi oplever at blive behandlet på en måde, der ikke er værdig, følger der ofte en følelse af ydmygelse med. Denne ydmygelse er typisk ledsaget af en indre skam og en ydre fordømmelse. Rettighed 07 fokuserer på vigtigheden af respekt og værdighed, både for os selv og andre.

I en organisationskontekst strækker begrebet “ordentlighed” sig til virksomhedens samfundsansvar. Den betoner vigtigheden af at opføre sig på en måde, der respekterer alle og tager hensyn til deres rettigheder og værdighed.

Ordentlighed går hånd i hånd med vores grundlæggende følelse af tryghed. Vores psykologiske tryghed, der er fundamentet for Rettighed 10 – retten til at være sig selv – bygger på vores evne til at føle os værdsat og respekteret, både af os selv og andre. Det er et gensidigt forhold, hvor værdighed og respekt for andres ret til at være sig selv også nærer vores egen evne til at udtrykke vores sande jeg.

Rettigheden opmuntrer os til at anerkende værdien af at behandle alle med respekt, værdighed og medmenneskelighed. Det handler om at skabe et rum, hvor mennesker kan blomstre og udvikle sig uden frygten for ydmygelse eller fordømmelse.

08

retten til at Sige nej

Når vores grænser respekteres, opstår der en følelse af tryghed. Det bliver legitimt for os at udtrykke vores behov. Evnen til at definere vores grænser er afgørende for vores evne til at opnå autentisk forbindelse med andre. Når vi er i stand til at etablere sunde grænser, bliver vores relationer baseret på ærlighed. Vi kan frigøre os fra de forsvarsbarrierer, der ofte absorberer en overvældende mængde af vores energi.

I stedet opstår der en følelse af accept og harmoni i vores relationer.

Rettighed 08 strækker sig også til vores forhold til os selv. Ligegyldigt om det handler om at forstå vores mentale og følelsesmæssige grænser eller fysiske kapaciteter, så er evnen til at definere og respektere disse grænser afgørende. Når vi er i kontakt med vores grænser, er det muligt at opnå en dybere form for indre ro og harmoni.

Anerkendelsen af vores ret til at sige nej og sund grænsesætning skaber et fundament af tillid og tryghed, både i vores relationer med andre og i vores relation til os selv. Det bidrager til ærlig kommunikation, autenticitet og en mere balanceret tilgang til livet.

09

retten til at Tale din sandhed

Denne rettighed handler om mere end blot at tale vores sandhed; den handler om at udtrykke vores autentiske essens uden begrænsninger, så andre kan mærke vores tilstedeværelse. Det er en invitation til at udfolde vores kreativitet på en bred vifte af måder – gennem vores ord, skrift, kunst, håndværk og alt det, der gør os unikke.

Vores kreative selvudtryk fungerer som en form for personlig signatur. Når vi udfolder vores kreativitet, afslører vi lag af vores indre verden, der ellers kunne forblive skjulte. Gennem vores skabende aktiviteter, hvad enten det er at skrive en novelle, male et billede, synge en sang eller udforske nye steder, viser vi aspekter af vores tanker, følelser og perspektiver.

Nogle mennesker er naturlige forfattere, der udtrykker sig gennem ord, mens andre taler direkte fra hjertet. Nogle lader farverne danse på lærredet, mens andre lader musikken udtrykke deres sjæl. Vi kan også finde kreativitet i videnskab, teknologi, entreprenørskab og ethvert hjørne af tilværelsen. Denne rettighed opmuntrer os til at omfavne vores unikke måder at udtrykke os på og skabe en autentisk mosaik af kreativitet, der beriger vores verden.

10

retten til at være dig

Alt for ofte finder vi os selv fanget i rollen som andre forventer, at vi skal spille, hvor vi mister kontakten med vores autentiske selv.

Men her er sandheden: Vi er alle originaler. I vores dybeste kerne er vi unikke væsener med unikke tanker, følelser, og erfaringer. Vi er alle udstyret med en form for genialitet, en særlig gave eller indsigt, der kun er vores. Verden har brug for denne genialitet, fordi den er med til at berige vores kollektive erfaring og skabe fremskridt.

Denne rettighed handler om at omfavne vores unikke potentiale uden frygt eller tvivl. Det handler om at bryde fri fra forventninger og fordomme og i stedet omfavne os selv med stolthed.

Samtidig er denne rettighed også et kald til at anerkende, at hver enkelt af os er en vigtig brik i det større puslespil – vores samfund og verden som helhed. Vi udgør alle sammen en del af det levende væv i et fællesskab, og vores unikke bidrag er med til at fuldføre det hele.

 

11

retten til fordybelse

Retten til at fordybe sig er et helligt sted, hvor vi kan dykke ned i en tilstand af dvale eller slå rødder for en stund – en kærkommen mulighed for at koble fra den ydre støj og fordybe os i vores indre verden. Her kan vi skabe en dyb forbindelse til opgaverne, relationerne og, måske vigtigst af alt, til os selv.

Gennem fordybelse skaber vi et rum, hvor vi kan tillade os selv at dvæle ved detaljerne, udforske nuancerne og opdage skjulte skatte af indsigt og forståelse. Det er også her, vi har mulighed for at bryde fri fra uhensigtsmæssige mønstre, der ellers ville have forstyrret vores naturlige flow. I dette rum af fordybelse er vi nærværende. Her har vi mulighed for at sænke farten og virkelig mærke de dybe følelser, der ofte forbliver skjult under overfladen. Vi kan føle taknemlighedens varme strømme gennem os, omsorgen brede sig som en beroligende bølge, og roen sprede sig som en blid brise. Det er her, vores energireserver genoplades, og vi kan finde næring i den indre stilhed.

Retten til fordybelse handler om at respektere vores indre og ydre tid og rum.

 

 

 

12

retten til dannelse

Rettighed #12, retten til dannelse, omfavner den ubrydelige forbindelse mellem nysgerrighed og udvikling. Denne rettighed skaber rum for, at vi kan give os selv plads til at udforske det åndelige, det kulturelle, det filosofiske og det håndværksmæssige. Det er et privilegium at have mulighed for at berige vores liv.

Livet i sig selv er en kontinuerlig rejse, hvor forandring er en konstant ledsager. Dannelse er den transformative proces, der ledsager os på denne rejse gennem hele livet. Det er en proces, der former vores tankegang, perspektiver og evne til at engagere os med verden på meningsfulde måder. Gennem dannelse lærer vi ikke kun om fakta og information, men også om at forstå den dybere mening bag vores erfaringer.

Dannelsesprocessen er ikke begrænset til formelle uddannelsesinstitutioner eller specifikke faser af livet. Det sker igennem hele vores eksistens og igennem de forandringer, som vi med nysgerrighed og åbenhed går i samklang med. Det kan være i det øjeblik, hvor vi fascineret studerer naturens mønstre, når vi dykker ind i en god bog, eller når vi udforsker nye idéer og perspektiver gennem filosofi og kunst.

Denne rettighed minder os om, at vi ikke blot er passive modtagere af viden, men også aktive skabere af vores egen indsigt.

 

Lad os tage en snak

Kontakt os endelig.