De 12 menneskesyn

Vores indre menneskerettigheder

skab fremtidens humane organisationer

Brug de 12 indre rettigheder som et fundament for indre bæredygtighed og psykologisk tryghed.

I Human Revolution har vi spurgt os selv:

Kan vi løse klimakrisen,
når menneskene er I indre krise?

SVARET BLEV ET RUNGENDE "NEJ".

Derfor har vi udviklet de 12 indre menneskerettigheder. De skal sikre mennesker retten til indre bæredygtighed.

free stuff

HRR

DE 12 INDRE MENNESKERETTIGHEDER

01

Retten til at leve det gode liv

Rettighed 01 handler om samhørighed med livet og at vi som mennesker og organisationer har et fælles ansvar i at sikre alt liv til “retten til det gode liv”. “Retten til at leve det gode liv” bygger på en grundlægende etik om, at tage hensyn til alt liv på jorden – og ikke kun have blik for sig selv og sine egne behov. Liv skaber liv.

02

retten til at Finde og skabe mening

Mening er en fundamental drivkraft i livet. “Har man sit hvorfor? med livet, så forliger man sig med næsten ethvert hvordan?” >> Friedrich Nietzsche (Tysk filosof ). Lykken er altså ikke det væsentlige i menneskets liv. Det er mening. Vi er i vores gode ret til at forfølge og engagerer os i vores livsprojekter – store som små – det er dem, der giver vores liv mening – energi og flow. Mening og formål er det, der binder mennesker og organisationer sammen. Når vores formål er på bølgelængde, kan vi udrette fantastiske ting sammen.

03

retten til at Være et helt menneske

“Retten til at være et helt menneske” handler om vores indre integritet og vores forbindelse til vores livsenergi; balancen mellem det rationelle, det kropslige og det spirituelle (MBS). Når vi finder ind i et flow, hvor det ikke er enten/eller (mind, body, soul), men både/og, kan vi se klarere, vi mærker os selv og andre, uden at playlisterne støjer – vi tror på, at vores formål er værdifuldt og muligt.

04

retten til at Være (i) naturen

Alt er natur. “Retten til at være i naturen” handler om rytme og tålmodighed og regeneration – at kende og være i kontakt med vores rødder. Den handler om at befinde sig i naturen, passe på naturen og anerkende menneskets og arbejdets humane natur. Vi er natur. Livet og naturen er cyklisk. Det er her, vi åbner vores sanser, finder ind i en naturlighed omkring pausen, langsomheden, restitutionen, handling, forandring og vækst.

05

retten til at Være en vigtig del af et fællesskab

Livet er afhængigt af relationer. Vi mennesker er afhængig af relationer. “Retten til at være en vigtig del af et fællesskab” handler om at skabe forbundethed, inklusion og ligeværdighed i alle relationer. Ingen er mere eller mindre end andre. Det handler om at skabe fællesskaber ud fra en dyb forståelse for vores indbyrdes afhængighed.

06

retten til at Blive tilgivet

Kan alt tilgives? Nej. Apartheid eller millioner af jøders udryddelse i koncentrationslejrene under Anden Verdenskrig er begivenheder, der er svære at tilgive. Det er en krænkelse, der sætter så dybe spor i vores sjæl, at ordet tilgivelse kommer til at virke hult. Formålet med rettigheden er at give os mulighed for at mærke kontakten til dyb empati og sårbarhed, der kan være det livsbekræftende fundament, at vi tør fejle. Nag adskiller os fra andre og påvirker vores flow og energi. Vi skal turde være i det uperfekte.

07

retten til at Blive behandlet
med ordentlighed

Når vi ikke bliver behandlet ordentligt, føler vi os ydmyget. Med ydmygelse følger der ofte en indre skam og en ydre dom. Rettighed 07 handler om, hvordan vi behandler alt liv på jorden, men også, hvordan vi behandler os selv. I et organisatorisk perspektiv er ordentlighed virksomhedens samfundsansvar. Ordentlighed handler om vores grundlæggende tryghed – vores psykologiske tryghed, som er et vigtigt fundament for Rettighed #10 – retten til at være “dig”. Ingen mennesker har ret til at ydmyge eller dømme andre.

08

retten til at Sige nej

Når vores ret til at sige nej bliver anerkendt, føler vi os trygge fordi det er legitimt at sige fra og definere vores egne grænser. At sætte grænser er en vigtig egenskab for at kunne forbinde os til andre. Når vi kan sætte sunde grænser, bliver forbindelsen til vores relationer ærlig. Vi kan lade paraderne, der koster os uanede mængder af energi, falde. Der opstår accept og kongruens. Det samme er gældende i forbindelse med grænser over for os selv.

09

retten til at Tale din sandhed

Denne rettighed handler om at tale vores sandhed helt frit. Det er vores kreativitet – vores måde at udtrykke os på; verbalt, skriftligt, kunstnerisk, kreativt, etc. Herfra fortæller vi “sandheden” om os selv ved at udrykke os på de måder, der er rigtige for os. Nogle mennesker er fødte forfattere, talere, malere, musikere, skuespillere, eventyrere, etc. Men der er masser af andre måder at udtrykke sig på. Det er herfra, at vi beriger hinanden med vores kreativitet. Og vi er alle kreative. Her ligger kilden til innovation.

10

retten til at være dig

Ja, hvem skulle vi ellers være. Vi kommer alt for tit til at spille en rolle, som vi nærmest ikke er bevidste om, fordi vi har spillet den hele livet. Vi er alle originaler. Vi har alle en genialitet, som verden har brug for. Denne rettighed handler om anerkendelse af, at hvert levende system/fællesskab og hvert medlem af fællesskabet er unikt. Ved at have retten til at udtrykke vores unikke potentiale og genialitet kan vi være med til at bidrage til, at fællesskabet kan realisere det fælles formål.

11

retten til fordybelse

Her kan vi gå i dvale eller slå rødder for en stund – eller en længere periode. Det er her, vi forbinder os til opgaven, relationerne og selv. Når vi giver plads til fordybelse, skaber vi plads til, at vi i højere grad kan fornemme stemninger og strømninger, der kan åbne op for nye perspektiver. Det er herfra, vi kan vågne op i uhensigtsmæssige mønstre, der forstyrrer vores flow. Det er her, vi “er”. Fra det sted kan vi sætte farten ned, mærke dybe følelser som taknemlighed, omsorg, ro, etc. Det er her, vi høster energi.

12

retten til dannelse

Rettighed #12 handler om nysgerrighed og udvikling som menneske, hvor vi kan give plads til det åndelige, det kulturelle og det filosofiske – eller det håndværksmæssige. Det, der kan berige vores liv, og det, vi kan berige andres liv med. Livet er i konstant forandring. Dannelsen sker igennem hele livet og igennem de forandringer, som vi nysgerrigt går i samklang med ved at åbne os op for alle de fantastiske muligheder for læring, livet byder på.

De 12 rettigheder
i organisationsudvikling

Skab fremtidens menneskelig organisation funderet i de 12 rettigheder.

de 12 rettigheder som kultur

Faciliter en mangfoldig og livsbekræftende kultur, hvor indre bæredygtighed kan udfolde sig.

De 12 rettigheder
i ledelse

Praktiser indre bæredygtighed og vitalitet i din ledelse.