ledelse af Regenerative transformationer

Byg bro mellem nutidens ledelse og fremtidens livgivende ledelse og organisationer.

Forankret i menneskesyn – inspireret af naturens visdom.

For visionære ledere, HR-professionelle og ledelseskonsulenter, der ønsker at arbejde med udvikling af mennesker og organisationer med afsæt i et holistisk menneskesyn og inspiration fra én af naturens kraftfulde processer: Regenerering.

Eller som led i din personlige udvikling.

Det regenerative felt vokser med hastig fart. Vær med til at forme fremtiden!

5 moduler
Starter d. 19. juni 2024

Sted og datoer
Se under hvert modul

Kontakt
re@humanrevolution.dk
+45 22111416

Indre bæredygtighed
og din udvikling

At arbejde med regenerative transformationer og bygge bro mellem traditionel organisationsudvikling og livgivende organisationer er en ydre og indre transformation, hvor læring får plads til at slå rødder.

Vores forløb er skabt til, at vi sammen kan udforske og afprøve nye tilgange med nysgerrighed og eksperimentering, samtidig med at vi tager modige skridt mod forankring.

hvorfor livgivende ledelse & organisationer

Et livgivende og regenerativt paradigme spirer – en ny æra af ledelse, hvor det at lede transformationer ikke længere handler om at styre en kompliceret maskine, men om at forvalte en evigt foranderlig og kompleks levende organisation.

Vi befinder os i en tid præget af kriser og opbrud i etablerede strukturer – en tid, der rummer både sammenbrud og gennembrud.

At være katalysator for regenerative transformationer kræver mere end nogensinde et verdens- og menneskesyn, der anerkender vores forbindelse til naturen – både naturen omkring os og naturen inden i os. Fra denne forståelse kan vi arbejde efter mere end blot at opretholde status quo; vi kan arbejde på at genoprette, hele, forny og skabe. Vi kan arbejde for at liv trives.

Ledelse af regenerative transformationer trækker på og eksperimenterer med viden fra flere felter, fordi den kompleksitet, vi som ledere, organisationer og mennesker mødes med, kræver et helhedssyn, ikke blot en snæver faglig niche.

Naturen er ikke blot en kilde til fascination, men en kilde til læring og inspiration.

Vi arbejder derfor med naturen som mentor og model som en kilde til at løse fremtidens udfordringer og problemer på en måde, der er i harmoni med livets logik.

Indsigt i Biomimicry giver dig viden om, hvordan du integrerer naturen i dit udviklingsarbejde.

Biomimicry handler om at lære af naturen ikke om naturen.

Systemisk tænkning hjælper os med at se, hvordan forbindelser og relationer mellem mennesker, organisationer, samfund og økosystemer væver sig ind i hinanden.

Ved at anvende denne opmærksomhed kan vi arbejde dynamisk med kompleksitet og forandring, da vi anerkender og forstår, at organisationen er et levende og sammenhængende netværk frem for hierarkiske siloer.

Fra det psykologiske perspektiv får du en forståelse af mønstre, der former vores adfærd. Her er vi særligt optaget af de komplekse bånd mellem vores tanker, følelser, intuition og – hvordan de påvirker vores forhold til verden omkring os og os selv.

Disse kulturer har gennem årtusinder udviklet rige traditioner, der bygger på forståelsen af ​​naturen, menneskets forbindelse til den, og de universelle principper, der forbinder os til livet.

I denne gamle visdom gemmer der sig en værdifuld indsigt i tilgangen til moderne ledelse. Uddannelsen trækker derfor også på viden fra dette felt.

Vi forsker i fremtidens organisationsudvikling, ledelse og arbejdsmarked. De centrale tendenser, der præger fremtiden, er indarbejdet i vores forløb.

Tendenserne hjælper dig med at forstå og læse fremtiden, så du kan træffe levedygtige beslutninger nu.

få indsigt i hvordan du:

- Leder forandringer med udgangspunkt i livgivende principper​
- Arbejder med regenerative transformationer forankret i naturens logik​
- Forstår organisationen som et levende system med en ydre og indre natur
- Arbejder med menneskesyn og indre bæredygtighed
- Arbejder med din indre natur og transformation

det får du

Vi har skabt et udviklingsforløb, der forener læring, fordybelse og integrering af viden.

Et rum til personlig og faglig udvikling, hvor du kan udforske ny viden, eksperimentere, forankre, (af)lære og blive støttet i at omsætte din viden til virkelighedens udfordringer.

5 moduler, hvor vi fordyber os i ny viden.

Fire fysiske moduler, hvoraf ét afholdes i naturen. Et online modul.

Et støttende online fællesskab, hvor du trygt deler viden, opbygger relationer og trækker på vores hjælp.

Video-materiale til alle moduler, som du arbejder med i dit eget tempo.
 
Efter hvert modul åbner vi op for video-materiale, der matcher de emner, som vi arbejder med. Video-materialet giver dig et grundigt indblik i viden og redskaber, som du altid kan genbesøge efter behov.
 
Bibliotek med alle materialer: Artikler, bøger og alt vores materiale, som du frit bruger i dit arbejde.
 
Arbejdsbog med det faglige fundament.
 

Certificeringen giver dig adgang til at anvende alt vores materiale i dit arbejde, under forudsætning af fuld deltagelse på alle moduler og aktiv deltagelse i opgaverne.

Hvis du er forhindret i at deltage i et af modulerne, har du mulighed for omkostningsfrit at deltage på dette modul ved næste tilgængelige hold.

 

Book din plads her

Der er åbent for tilmelding. Vi lukker for tilmeldingen ved 16 deltagere eller tre uger før opstart.

Naturen som mentor & model:
Vi lærer af naturens processer og økosystemer

Gennem 3,8 milliarder års evolutionshistorie har naturen udviklet et væld af processer, funktioner og strategier, der åbner døren til værdifulde læringsmuligheder for os mennesker. Én af livets naturlige processer er: REGENERERING

de 5 moduler, Datoer og lokationer

Fysiske moduler
Fire fysiske moduler, hvoraf ét afholdes i naturen.

Onlinemoduler
En halv-dags online moduler.

Gæstetalere
To inspirerende gæstetalere inden for regenerativ ledelse og biomimicry.

modul 1

19. juni 2024, 09.00 - 16.00

Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup

Regenerativ bevidsthed
og de livgivende principper

modul 2

22. aug. 2024, 09.00 - 12.00

Dette modul er et onlinemodul.

Kultur, menneskesyn og etik i livgivende organisationer

modul 3

20. sep. 2024, 09.00 - 16.00

Sanderumgaard, Sanderumgaardvej 150, 5220 Odense SØ. Den Romantiske Have.

Naturbaseret (arbejds-) design og levende transformationer

modul 4

25. okt. 2024, 09.00 - 16.00

Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup

Regenerativ og coachende samtalepraksis

modul 5

10. dec. 2024, 09.00 - 16.00

Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanevej 2, 5771 Stenstrup

Indre natur, mod, og integritet samt samskabende certificering

tre måneder

11. dec. 2024 til 01. marts 2025

Adgang til vores community, sparring og støtte til forankring af ny læring. Q/A en gang om måneden i tre månder.

3 måneder, hvor du forankrer dine nye erfaringer

Livgivende organisationer

Respekterer og arbejde med organisationens og menneskets natur, naturen i relationer og naturen omkring sig.

Hvem er forløbet for?

For dig, der ønsker:

Måske det ikke er det rette for dig, der ønsker:

For ledere, der har ansvaret for ledelse af medarbejdere eller ledelse af forandringsprocesser.

For HR-professionelle, der arbejder med organisationsudvikling, kultur, ledelse og trivsel – eller med strategisk udvikling af HR-funktionen.

Som konsulent og coach får du adgang til viden og redskaber, som du kan anvender i dit arbejde med organisatoriske forandringer og facilitering af workshops og udvikling.

Arbejder du med bæredygtighed, vil indsigter i naturens processer og strategier, samt et humant menneskesyn, tilføre en ny meningsfuld dimension til dit arbejde med bæredygtighed.

Står du et sted i dit liv, hvor du har brug for nye perspektiver til din videre udvikling, kan vi varmt anbefale dig at tage med.

Det bedste fra flere læringsformer

Fysiske moduler kombineret med et online modul, adgang til videomateriale og et støttende fællesskab.

Din investering

DKK 34.500

Corporate.

DKK 24.500

Soloselvstændige, NGO’er, uddannelsesinstitutioner, og for dig, der har en jobpause.

Mulighed for betaling i 3 rater.

Prisen er for alle moduler, arbejdsbog, videomaterialer, online community og forplejning på de fysiske moduler. Prisen er eksklusiv moms.

Vi er dine ledsagere
og det er vores Gæstetalere

Renata Edsbjerg

Renata er hovedunderviser på forløbet.

Med en unik kombination af strategisk og praktisk erfaring inden for ledelse og HR, har Renata en dyb indsigt i moderne organisationer.

Siden 2008 har Renata arbejdet med organisatoriske transformationer og ledelse i en bred vifte af private og offentlige organisationer. Renata kombinerer sin erfaring med indsigt fra systemisk ledelse, udviklingspsykologi, fremtidsforskning og naturbaseret organisationsudvikling.

Rikke louise fage-fjord
Rikke Louises er medunderviser på forløbet.
 
Med hendes baggrund som socialantropolog er hun optaget af samspillet mellem samfund, mennesker og organisationer.
 
Rikke Louises har bl.a. erfaring med strategisk kommunikation og ledelse, udvikling, transformationer og social ansvarlighed.
Louise lind
Louise er medunderviser på forløbet.
 
Hun er fremtidsforsker og uddannet MBS-terapeut. Med en dyb forståelse af kompleksiteten i vores moderne verden og viden om fremtidige tendenser, er Louise optaget af, hvordan vi skaber forudsigelighed i uforudsigelige tider.
 
En af Louises spidskompetencer er at gøre det komplekse begribeligt.
Giles Hutchins

Giles er gæstetaler omkring: Regenerativ ledelse
& organisationsudvikling.

Giles er en af pionererne inden for regenerativ ledelse. Han er coach, foredragsholder, rådgiver og forfatter til bl.a. bøger som:

The Nature of Business, The Illusion of Separation, Future Fit, Regenerative Leadership: The DNA of Life-affirming 21st Century Organizations og senest med bogen Leading by Nature.

Jess Berliner

Jess er gæstetaler omkring: Biommimicy & transformationer.

Jess er medstifter af Learn Biomimicry og instruktionsdesigner hos ReWild Africa. Hun brænder for at anvende naturens genialitet til at løse mange af vores menneskelige udfordringer og mener, at uddannelse er et centralt sted at starte. Én af hendes største interesser er at forstå, hvordan biomimicry kan støtte naturbevarelse gennem ændring af vores narrativer.

 
 

VI GLÆDER OS TIL AT HAVE DIG MED

Og til at støtte dig i din faglige og personlige udvikling.