ledelse af Regenerative transformationer

Byg bro mellem nutidens ledelse og fremtidens livgivende ledelse og organisationer.

Forankret i livets logik og naturens visdom.

For visionære ledere, HR-professionelle og ledelseskonsulenter, der ønsker at arbejde med udvikling af mennesker og organisationer med afsæt i et holistisk menneskesyn og inspiration fra én af naturens kraftfulde processer: Regenerering.

Eller som led i din personlige udvikling.

Det regenerative felt vokser med hastig fart. Vær med til at forme fremtiden!

hvorfor regenerative transformationer?

Vi befinder os i en tid, hvor traditionelle ledelsesmodeller, som engang blev betragtet som fundamentet for god ledelse, er ved at miste deres relevans. Hierarkiske organisationsformer, som igennem årtier udgjorde rygraden i organisatorisk styring, ser deres fundament vakle.

Et livgivende og regenerativt paradigme spirer – en ny æra af ledelse, der ikke længere handler om at styre en kompliceret maskine, men om at forvalte en evigt foranderlig og kompleks levende organisation.

Vi befinder os i en tid præget af kriser og opbrud i etablerede strukturer – en tid, der rummer både sammenbrud og gennembrud.

At være katalysator for regenerative transformationer er funderet i et verdens- og menneskesyn, der anerkender vores forbindelse til naturen – både naturen omkring os og naturen inden i os. Fra denne forståelse kan vi arbejde for at liv trives i vores organisationer.

At arbejde med regenerative transformationer og bygge bro mellem traditionel organisationsudvikling og livgivende organisationer er en ydre og indre transformation, hvor læring får plads til at slå rødder.

Vores forløb er skabt til, at vi sammen kan udforske og afprøve nye tilgange med nysgerrighed og eksperimentering, samtidig med at vi tager modige skridt mod forankring.

Ledelse af regenerative transformationer trækker på og eksperimenterer med viden fra flere felter, fordi den kompleksitet, vi som ledere, organisationer og mennesker mødes med, kræver et helhedssyn, ikke blot en snæver faglig niche. Vi kommer heller ikke med svarene på dine udfordringer, men skaber et rum af faglighed, indsigt, fællesskab og ærlighed, hvor løsninger kan spire og gro.

læring, fordybelse
og integrering af viden

Ledelse af regenerative transformationer er et (ud)dannelsesforløb, der forener læring, fordybelse og integrering af viden.

Et rum til personlig og faglig udvikling, hvor du kan udforske ny viden, eksperimentere, forankre, (af)lære og blive støttet i at omsætte din viden til virkelighedens udfordringer. Gennem hele forløbet bliver du præsenteret for inspirerende modeller og praksisser, som du kan anvende i dit arbejde med regenerative transformationer.

5 moduler, hvor ét af modulerne er online, og de resterende afholdes i inspirerende omgivelser, hvor vi også bruger naturen som læringsrum.

Alle fysiske moduler afholdes på Fyn. Steder offentliggøres ultimo juli.

de 5 moduler

Dato: 25/10/2024, 09.00 – 16.00

Sted: På Fyn. Lokaliteten offentliggøres i juli måned.

Modulet Regenerativ bevidsthed og livgivende principper inviterer dig ind i hjertet af regenerering og skaber et fundament, hvorfra du kan lede regenerative transformationsprocesser, der støtter mennesker i at løsne grebet om de industrielle logikker og omfavne fremtidens livgivende tilgange.

Forestil dig et miljø forbundet til naturens visdom og en levende bevidsthed om helhed, hvor hver handling støtter en levedygtig udvikling.

Vi dykker ned i principperne, der udgør fundamentet for livgivende ledelse, regenerative transformationer og organisationsudvikling, og udforsker den transformative rejse, vi modigt må begive os ud på for at hele og forme en ny fremtid, hvor mennesker og organisationer finder harmoni med livet.

Nogle af de emner vi arbejder med:

  • Naturseparation: Konsekvenserne af de industrialiserede strukturer, og hvordan vi kan hele og genoprette forbindelsen til naturen omkring os, organisationens natur og menneskers natur
  • Regenerativ bevidsthed i ledelse, transformationer og (organisations-)udvikling
  • Fra præstationsmindset til helhedsmindset mindset

Dato: 28/11/2024, 09.00 – 12.00

Sted: På Fyn. Lokaliteten offentliggøres i juli måned.

Modulet Livgivende kultur og etik går ud over traditionelle organisations- og kulturmodeller. Vi befinder os i en tid, der kalder på en forståelse af, hvordan livets rytmer og cyklusser kan integreres ind i vævet af vores organisationer.

En livgivende kultur er forankret i en ethos af respekt for mennesker og naturen – en ansvarlighed, der er dybt forankret i organisationens praksis. På dette modul får du indsigt i, hvordan du inspirerer og støtter mennesker i at lære af livets naturlige cyklusser og forandringer gennem de 12 indre menneskerettigheder.

Nogle af de emner vi arbejder med:

Dato: 09/01/2025, 09.00 – 16.00

Sted: På Fyn. Lokaliteten offentliggøres i juli måned.

Omdrejningspunktet for modulet Levende transformationer og cirkulært arbejdsdesign er: Hvordan skaber vi betingelser for, at liv kan trives – både i organisationer og mennesker?

Naturen er en mester i levedygtighed, og her dykker vi ned i dens visdom som mentor og model for levende transformationer. Vi ser på metamorfose som en kraftfuld metafor for transformative processer, der illustrerer behovet for tilpasning, vækst og fornyelse. Samtidig adresserer vi de naturlige tab og den sorg, der følger med forandring, og vi udforsker, hvordan vi kan støtte mennesker gennem denne dybtgående proces.

Regenerative transformationer udgør en symbiose mellem læring og aflæring og kaster lys over en cirkulær proces – en proces, hvor forandringer integreres som en kompleks del af livets natur.

Nogle af de emner vi arbejder med:

Dato: 27/02/2025, 09.00 – 16.00

Sted: På Fyn. Lokaliteten offentliggøres i juli måned.

På modulet Regenerativ og livgivende samtalepraksis udforsker vi det transformative potentiale i en regenerativ og livgivende samtalepraksis. Frigørelsen fra det mekaniske mindset er en kontinuerlig proces, der kræver mod og åbenhed, både hos os selv og hos de mennesker, der deltager i forandringsprocessen. Det indebærer at løsne grebet om idéen om, at vi er isolerede enheder, der skal præstere alene, og i stedet anerkende vores forbindelse til hinanden, naturen og verden omkring os.

En regenerativ og livgivende tilgang til samtaler fungerer som en katalysator for dette skift. Du får indsigt i en samtalepraksis, der faciliterer et trygt og støttende rum, hvor den enkelte kan omfavne forandringer på en levedygtig måde.

Nogle af de emner vi arbejder med:

  • Regenerativ og livgivende samtaleramme
  • Transformativ forandring, integration af ydre og indre natur
  • Sikker base for forandring, dybere lytning og nærvær.

Dato: 27/03/2025, 09.00 – 16.00

Sted: På Fyn. Lokaliteten offentliggøres i juli måned.

Modulet Din indre natur, mod og integritet  har fokus på dig. At være katalysator for regenerative transformationer handler ikke kun om at forstå de eksterne processer og metoder, men også at arbejde med vores egen indre natur. Her arbejder vi med emner som indre natur, mod og integritet, da disse kvaliteter er afgørende for at navigere i komplekse forandringer.

Nogle af de emner vi arbejder med:

  • Hvordan vi slipper styringen og omfavner processen
  • Frygt, usikkerhed og sårbarhed
  • Fordybelse, energi og flow
  • En afsluttende gruppeproces med certificering
Her støtter vi dig i at forankre din nye viden. I løbet af denne periode kan du trække på vores hjælp og dele viden i vores fællesskab.

Book din plads her

Der er åbent for tilmelding. Vi lukker for tilmeldingen ved 16 deltagere eller tre uger før opstart.

Lær af naturens processer og økosystemer

Gennem 3,8 milliarder års evolutionshistorie har naturen udviklet et væld af processer, funktioner og strategier, der åbner døren til værdifulde læringsmuligheder for os mennesker. Én af livets naturlige processer er: REGENERERING

Det bedste fra flere læringsformer

Fysiske moduler kombineret med et online modul, adgang til videomateriale og et støttende fællesskab.

5 moduler

Fire fysiske moduler i inspirerende omgivelser, hvor vi bruger naturen som læringsrum. En halv-dags online moduler.

gæsteundervisere

To inspirerende gæstetalere inden for regenerativ ledelse og biomimicry. Dette afvikles på engelsk.

fællesskab

Et støttende online fællesskab, hvor du trygt deler viden og trækker på vores hjælp.

sparring

Vi er kun få klik fra dig. Du kan trække på vores hjælp og sparring mellem modulerne.

online platform

Efter første modul får du adgang til vores onlineplatform, hvor du finder alle materialer og har let adgang til os og de øvrige deltagere.

online bibliotek

Adgang til alle materialer og videomaterialer efter hvert modul, som du kan arbejde med i dit eget tempo.

pris og datoer

DKK 34.500

Corporate.

DKK 24.500

Soloselvstændige, NGO’er, uddannelsesinstitutioner, og for dig, der har en jobpause.

Mulighed for betaling i 3 rater.

Prisen er for alle moduler, arbejdsbog, videomaterialer, online community og forplejning på de fysiske moduler. Prisen er eksklusiv moms.

MODUL 1: 25/10/2024, 09.00 – 16.00

MODUL 2: 28/11/2024, 09.00 – 12.00 (online)

MODUL 3: 09/01/2025, 09.00 – 16.00

MODUL 4: 27/02/2025, 09.00 – 16.00

MODUL 5:  27/03/2024, 09.00 – 16.00

3 måneder med integration og sparring efter modul 5.

Hvem er forløbet for?

For ledere, der har ansvaret for ledelse af medarbejdere eller ledelse af forandringsprocesser.

For HR-professionelle, der arbejder med organisationsudvikling, kultur, ledelse og trivsel – eller med strategisk udvikling af HR-funktionen.

Som konsulent og coach får du adgang til viden og redskaber, som du kan anvender i dit arbejde med organisatoriske forandringer og facilitering af workshops og udvikling.

Arbejder du med bæredygtighed, vil indsigter i naturens processer og strategier, samt et humant menneskesyn, tilføre en ny meningsfuld dimension til dit arbejde med bæredygtighed.

Står du et sted i dit liv, hvor du har brug for nye perspektiver til din videre udvikling, kan vi varmt anbefale dig at tage med.

Vi er dine ledsagere
og det er vores Gæstetalere

Renata Edsbjerg

Renata er hovedunderviser på forløbet.

Med en unik kombination af strategisk og praktisk erfaring inden for ledelse og HR, har Renata en dyb indsigt i moderne organisationer.

Siden 2008 har Renata arbejdet med organisatoriske transformationer og ledelse i en bred vifte af private og offentlige organisationer. Renata kombinerer sin erfaring med indsigt fra systemisk ledelse, udviklingspsykologi, fremtidsforskning og naturbaseret organisationsudvikling.

Rikke louise fage-fjord
Rikke Louises er medunderviser på forløbet.
 
Med hendes baggrund som socialantropolog er hun optaget af samspillet mellem samfund, mennesker og organisationer.
 
Rikke Louises har bl.a. erfaring med strategisk kommunikation og ledelse, udvikling, transformationer og social ansvarlighed.
Louise lind
Louise er medunderviser på forløbet.
 
Hun er fremtidsforsker og uddannet MBS-terapeut. Med en dyb forståelse af kompleksiteten i vores moderne verden og viden om fremtidige tendenser, er Louise optaget af, hvordan vi skaber forudsigelighed i uforudsigelige tider.
 
En af Louises spidskompetencer er at gøre det komplekse begribeligt.
Giles Hutchins

Giles er gæstetaler omkring: Regenerativ ledelse
& organisationsudvikling.

Giles er en af pionererne inden for regenerativ ledelse. Han er coach, foredragsholder, rådgiver og forfatter til bl.a. bøger som:

The Nature of Business, The Illusion of Separation, Future Fit, Regenerative Leadership: The DNA of Life-affirming 21st Century Organizations og senest med bogen Leading by Nature.

Jess Berliner

Jess er gæstetaler omkring: Biommimicy & transformationer.

Jess er medstifter af Learn Biomimicry og instruktionsdesigner hos ReWild Africa. Hun brænder for at anvende naturens genialitet til at løse mange af vores menneskelige udfordringer og mener, at uddannelse er et centralt sted at starte. Én af hendes største interesser er at forstå, hvordan biomimicry kan støtte naturbevarelse gennem ændring af vores narrativer.

 
 

Det faglige fundament

Ledelse af regenerative transformationer trækker på og eksperimenterer med viden fra flere felter, fordi den kompleksitet, vi som ledere, organisationer og mennesker mødes med, kræver et helhedssyn, ikke blot en snæver faglig niche.

Naturen er ikke blot en kilde til fascination, men en kilde til læring og inspiration.

Vi arbejder derfor med naturen som mentor og model som en kilde til at løse fremtidens udfordringer og problemer på en måde, der er i harmoni med livets logik.

Indsigt i Biomimicry giver dig viden om, hvordan du integrerer naturen i dit udviklingsarbejde.

Biomimicry handler om at lære af naturen ikke om naturen.

Systemisk tænkning hjælper os med at se, hvordan forbindelser og relationer mellem mennesker, organisationer, samfund og økosystemer væver sig ind i hinanden.

Ved at anvende denne opmærksomhed kan vi arbejde dynamisk med kompleksitet og forandring, da vi anerkender og forstår, at organisationen er et levende og sammenhængende netværk frem for hierarkiske siloer.

Fra det psykologiske perspektiv får du en forståelse af mønstre, der former vores adfærd. Her er vi særligt optaget af de komplekse bånd mellem vores tanker, følelser, intuition og – hvordan de påvirker vores forhold til verden omkring os og os selv.

Disse kulturer har gennem årtusinder udviklet rige traditioner, der bygger på forståelsen af ​​naturen, menneskets forbindelse til den, og de universelle principper, der forbinder os til livet.

I denne gamle visdom gemmer der sig en værdifuld indsigt i tilgangen til moderne ledelse. Uddannelsen trækker derfor også på viden fra dette felt.

Vi forsker i fremtidens organisationsudvikling, ledelse og arbejdsmarked. De centrale tendenser, der præger fremtiden, er indarbejdet i vores forløb.

Tendenserne hjælper dig med at forstå og læse fremtiden, så du kan træffe levedygtige beslutninger nu.

VI GLÆDER OS TIL AT HAVE DIG MED

Og til at støtte dig i din faglige og personlige udvikling.