regenerative transformationer

Står din organisation et sted, hvor du tydeligt mærker, at en traditionel tilgang til forandringer ikke længere skaber levedygtige resultater? Måske oplever du, at kompleksiteten og hastigheden af forandringer skaber et arbejdsmiljø, der føles presset – både for dig og dine medarbejdere?

 

organisationer, hvor liv trives

Vi faciliterer livgivende processer, der styrker organisationer i at omfavne fremtidens muligheder i et konstant foranderligt organisationslandskab – sammen med ledere og HR-ledere, der prioriterer at sikre trivsel for alt liv, og har en dyb forståelse af organisationens rolle og ansvar over for mennesker, samfundet og naturen – ledere, der ønsker at forankre de livgivende principper dybt i organisationens ledelse, kultur og strategi.

ledelse

Træning af ledere i livgivende ledelse – forankret i menneskesyn og inspireret af naturens visdom. En ledelsestilgang, der balancerer produktivitet med restitution og naturlig trivsel.

kultur

Facilitering af workshops, der er forankret i et holistisk menneskesyn, og som har fokus på at forme en dynamisk og levende kultur, hvor mennesker skaber sammen og trives.

strategi og processer

Facilitering af workshops med afsæt i de livgivende principper som fundament for: Formål, levedygtige processer, handlinger og organisationsdesign.

fremtid, mennesker
og natur

Enhver opgave er tilpasset jeres unikke behov. En fællesnævner for alle vores opgaver er, at vi arbejder i et krydsfelt mellem udarbejdelse af fremtidsscenarier, naturbaseret udvikling og menneskesyn.

fremtidsscenarier

Vi tager udgangspunkt i relevante trends, som danner fundament for jeres fremtidsscenarier.

Disse transformative workshops går ud over det konventionelle og skaber et inspirerende fundament for refleksion og eksperimentering med nye handlemuligheder.

Gennem en kombination af refleksion og praktisk eksperimentering skaber vi et meningsfuldt rum, der styrker og kvalificerer jeres beslutningsprocesser i transformationsrejsen.

 

Naturbaseret udvikling

Naturen er mester i levedygtig og regenerering. Når vi arbejder med regenerative transformationer, er naturbaseret udvikling en integreret del i vores processer. Vi bruger naturen som mentor og model som en kilde til inspiration i udviklingen af en levende kultur, ledelse og strategi.

menneskesyn

Menneskesyn og de indre menneskerettigheder danner grundlag for en inkluderende og støttende arbejdskultur i transformationsprocesser.

(Med)menneskelighed som katalysator for transformationsprocesser skaber det nærende fundament, alle involverede kan vokse fra.

Lad os tage en snak

Kontakt os endelig.