Workshops og temadage

Vi faciliterer workshops og temadage.

En workshop kan være 1/2 dag – 1 dag eller flere dage.

Det kan være workshops for 10-30 deltagere eller temadage for 50+ deltagere.

Kontakt os, så vi kan tage en dialog om din kommende workshop.

store visioner eller helt konkret

Vi faciliterer workshops, hvor I får mulighed for at tænke store tanker eller producere konkrete løsninger. Formålet afgør, hvordan vi lægger snittet for en inspirerende, involverende og udbytterig workshop.

Vores workshop tager afsæt i fremtidsscenarier og trends, natur-baseret udvikling eller de 12 indre menneskerettigheder.

Ofte er det en kombination af alle dele.

Når I ønsker at arbejde
med fremtiden

Vi gennemfører engagerende workshops og temadage, der centreres omkring fremtidsscenarier. Disse sessioner fokuserer på at udforske og forstå potentielle fremtidsbilleder inden for organisatoriske dynamikker, samarbejdsmetoder eller ledelsespraksisser.

Deltagerne får mulighed for at dykke ned i fremtidens  muligheder, hvilket skaber en inspirerende ramme for læring, diskussion og strategisk planlægning.

Når I ønsker
at lære af naturen

Naturen fungerer som en inspirerende kilde til design af innovative arbejdsformer, samarbejdsstrukturer og ledelsesmetoder.
 
Naturens principper, såsom levedygtighed, tilpasningsevne og samarbejde, kan fungere som inspirerende rettesnore, når I søger levedygtige løsninger til jeres udfordringer.
 
Naturens unikke processer kan omsættes til levedygtige løsninger inden for arbejdsformer, samarbejde og ledelse.

Menneskesyn i samarbejde og kultur

De 12 indre menneskerettigheder kan danne et inspirerende fundament for samarbejde og kultur.

De er en værdifuld katalysator for at fremme en kultur, der værdsætter liv og mening, natur, forbundethed, kreativitet og udvikling. De har en iboende respekt for individet og fællesskabet og kan være det menneskesyn, der ligger til grund for innovation og udvikling på en etisk og berigende måde.

Lad os tage en snak

Kontakt os endelig.