Workshops og facilitering

Vi faciliterer workshops og temadage.

En workshop kan være 0,5 dag – 1 dag eller flere dage.

Vores arbejde starter med et møde med dig, hvor vi afstemmer forventninger, formål og udbytte, hvorefter vi designer dagen(e).

Kontakt os, så vi kan tage en dialog om din kommende workshop.

De store tanker eller hands on

Vi faciliterer workshops, hvor I får mulighed for at tænke de store tanker, træne nye færdigheder eller producere konkrete løsninger. Formålet afgør, hvordan vi lægger snittet for en inspirerende, involverende og udbytterig workshop.

Vores workshop tager afsæt i fremtidsscenarier og trends, natur-inspireret udvikling eller de 12 indre menneskerettigheder. Ofte er det en kombination af alle dele.

fremtids-workshop

Vi arbejder med trendkort og forskellige modeller som fundament for drøftelser og design af din problemstilling.

Fremtids-workshop kan handle om:

  • Fremtidens organisation
  • Bæredygtighed
  • Organisationsudvikling
  • Ledelse
  • Samarbejde

natur-inspireret udvikling

Her bruger vi naturen som mentor, model og måleskal som fundament for drøftelser og design af din problemstilling.

Natur-inspireret workshop kan handle om:

  • Bæredygtighed
  • Organisationsudvikling
  • Ledelse
  • Kultur

de 12 indre menneskerettigehder

Her bruger vi de 12 rettigheder og Code of Human Behavior til udvikling af ledelse, samarbejde og kultur.

Vi faciliterer også samtalesaloner med afsæt i spørgsmål fra HRR-boksen.

Løsninger til fremtidens organisationer og ledere

Skab fremtidens menneskelige og livsbekræftende organisationer. Træk på vores erfaring fra fremtidsforskningen, systemisk helhedstænkning, psykologien og biomimicry.

Transformationer

Organisationsudvikling kultur udvikling af ledere og medarbejdere.

workshops

Temadage og seminarer til de store tanker eller helt hands on.

Rådgivning

Når du har brug for en fortrolig sparringspartner, der båder støtter og udfordrer dig.

Foredrag

Foredrag om “Fremtidens organisation” og “Ledelse med naturen som mentor” – eller tilpasset jeres behov.

Kontakt os