Overblik
alle moduler

Fem moduler:
Fire fysiske, hvoraf ét afholdes i naturen.
Et modul online.

Tre måneder i vores community efter sidste modul, hvor du kan få sparring og stille og roligt forankre din ny viden.

Vi er her for at støtte dig i at integrere den nye viden i din dagligdag og arbejdssammenhæng.

Er du leder, HR-leder eller ledelseskonsulent og ønsker at arbejde med regenerative transformationer, så er denne uddannelse relevant for dig. Vores erfaring er, at diversitet i kompetencer kun højner læringen og tilfører værdifulde perspektiver.

modul 1

19. juni 2024, 09.00 - 16.00

Sted: Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanegade 1, Stenstrup

Regenerativ bevidsthed og mindset samt livgivende principper

Dette modul inviterer dig ind i hjertet af regenerering og giver dig et fundament, som du kan tage afsæt i enhver regenerativ transformationsproces, der sigter på at skabe en bevægelse fra de industrielle logikker til fremtidens livgivende.

Du bliver fortrolig med de principper, der udgør fundamentet for livgivende ledelse, transformationer og organisationsudvikling, samt de væsentligste trends, der former denne bevægelse.

modul 2

22. aug. 2024, 09.00 - 12.00

Sted: Online

Kultur, menneskesyn og etik i livgivende organisationer

Livgivende ledelse og organisationer er forankret i en ethos præget af respekt for det hele menneske og ansvarlighed, rodfæstet dybt i organisationens kultur og praksis.

Gennem de 12 indre menneskerettigheder får du indsigt i, hvordan du faciliterer en nærende kultur i et foranderligt organisationsmiljø, hvor transformation og tilpasning kan sameksistere med indre bæredygtighed.

modul 3

20.sep. 2024, 09.00 - 16.00

Sted: Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanegade 1, Stenstrup

Naturbaseret (arbejds-) design og levende transformationer

Livgivende ledelse handler om at skabe betingelser for, at liv kan trives - både i organisationer og mennesker.

Naturen er en mester i at skabe levedygtighed, og her udforsker vi naturen som mentor, model og målestok for levende transformationer. Disse transformationer udgør en symbiose mellem læring og aflæring, og de kaster lys over en cirkulær proces, der udforsker dybden og nuancerne af forandring.

På dette modul arbejder vi med forandringer som en integreret del af livets kompleksitet.

modul 4

25. okt. 2024, 09.00 - 16.00

Sted: Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanegade 1, Stenstrup

Regenerativ og coachende samtalepraksis

På dette modul udforsker vi det transformative potentiale i regenerative og coachende samtalepraksis. Frigørelsen fra det mekaniske mindset er en kontinuerlig proces, der kræver mod og åbenhed, både hos os selv og hos de mennesker, der deltager i forandringsprocessen. Det indebærer at løsne grebet om idéen om, at vi er isolerede enheder, der skal præstere alene, og i stedet anerkende vores forbindelse til hinanden, naturen og verden omkring os.

En regenerativ og coachende tilgang til samtaler fungerer som en katalysator for dette skift. Du får indsigt i en samtalepraksis, der faciliterer et trygt og støttende rum, hvor den enkelte kan omfavne forandringer på en levedygtig måde.

modul 5

10. dec. 2024, 09.00 - 12.00

Sted: Online

Indre natur, mod, og integritet samt samskabende certificering

At være katalysator for regenerative transformationer handler ikke kun om at forstå de eksterne processer og metoder, men også at arbejde med vores egen indre natur. Her arbejder vi med emner som indre natur, mod og integritet, da disse kvaliteter er afgørende for at navigere i komplekse forandringer.

Dette modul afsluttes med en certificering, hvor vi sammen arbejder på en case, der integrerer den nye læring gennem samskabelse og samarbejde.

3 måneder

Online community.

Q/A en gang om måneden.

Sparring og støtte til at forankre din ny viden

Vi er her for at støtte dig i at forankre din nye viden og støtter dig gennem denne proces over tre måneder. I løbet af denne periode kan du trække på vores hjælp og dele viden med dit fællesskab.

Vi glæder os til at have dig med

Vi lukker for tilmelding ved 16 deltagere.

Vil du vide mere?

Kontakt os endeligt.