Overblik
alle moduler

Fem moduler:
Tre fysiske, hvoraf ét afholdes i naturen, og to online.

Tre måneder i vores community efter sidste modul, hvor du kan få sparring og stille og roligt forankre din ny viden.

modul 1

09.00 - 16.00

Sted: Stenstruplund Kursuscenter, Jernbanegade 1, Stenstrup

Regenerativ bevidsthed og livgivende principper
som fundament for transformationer og organisationsudvikling

Dette modul inviterer dig til at udforske det aktuelle paradigmeskifte - en bevægelse fra det industrielle til det naturlige og livgivende. Vi dykker ned i kernen af denne transformation, som både organisationer og mennesker står overfor i dagens komplekse virkelighed. Vi arbejder med regenerering som en af naturens mest kraftfulde processer samt med de principper og det mindset, der danner fundamentet for livgivende ledelse, transformationer og organisationsudvikling.

Endelig får du indsigt i og forståelse af de vigtigste trends, der former denne bevægelse.

modul 1

09.00 - 16.30

Sted: (Sted indsættet)

modul 1

09.00 - 16.00

Sted: (Sted indsættet)

Regenerativ bevidsthed og livgivende principper

De mekaniske organisationsstrukturer og logikker passer ikke til moderne organisationer og ledelse. Dette modul inviterer dig ind i hjertet af regenerering.

Du bliver fortrolig med de principper, der udgør fundamentet for livgivende ledelse, transformationer og (organisations-)udvikling, samt de væsentligste trends, der præger denne bevægelse.

Modulet giver dig et fundament, som du kan tage afsæt i i enhver transformationsproces, der sigter på at skabe en bevægelse fra de industrielle logikker til fremtidens livgivende.

modul 2

09.00 - 12.00

Sted: Online

Ethos, etik og de 12 indre menneskerettigheder

At arbejde menneskeligt og regenerativt med transformationer bygger på en ethos og etik som respekt, ansvarlighed og ydmyghed overfor n fundamentet for at skabe og opretholde transformative processer, der er i harmoni med naturen og fremmer trivsel for alle. tager afsæt i Det hele menneske, den hele organisation og evnen til at knytte stærke relationer udgør essensen af livgivende ledelse. På dette modul får du indblik i de 12 indre menneskerettigheder og hvordan de kan tjene som det etiske fundament for din helhedstænkning omkring menneskers og organisationens trivsel.

Du får indsigt i, hvordan du gennem menneskesyn faciliterer en nærende kultur i et foranderligt organisationsmiljø, hvor transformation og tilpasning kan sameksistere med indre bæredygtighed gennem tillidsfulde relationer.

modul 3

09.00 - 16.30

Sted: (Sted indsættet)

Naturbaseret
(organisations)udvikling

Livgivende ledelse handler om at skabe betingelser for at liv kan trives. Organisations indre liv og menneskers. Naturen er mester i levedygtighed. På dette modul arbejder vi med naturen som mentor, model og måleskala - og hvordan vi med naturens logik designer nye levedygtige (sam)arbejdsformer.

Når vi arbejder naturbaseret, arbejder vi med ydre og indre natur. På dette modul får du indsigt i og forståelse for, hvordan du arbejder med naturen som afsæt for design, facilitering og forandring.

modul 4

09.00 - 12.00

Sted: Online

Facilitering af levende transformationer

Levende transformationer er en symbiose mellem læring og aflæring. Det er ikke en lineær men en cirkulær proces med dybde og nuancer. En levende transformation ser forandringer som en integreret del af livets naturlige cyklus, hvor anerkendelse af tab er en forudsætning for forankring af det nye.

På dette modul får du indsigt i, hvordan arbejder med forandringer som en integreret del af livets kompleksitet.

modul 5

09.00 - 16.30

Sted: (Sted indsættet)

Den levende organisation

En levende organisation er karakteriseret ved vitalitet, tilpasningsevne og mangfoldighed. Den er i stand til at reagere på sine omgivelser og tilpasse sig forandringer. Det er ikke en kompliceret maskine, men et evigt foranderligt og komplekst levende økosystem forbundet af relationer.

På dette modul får du indsigt i, hvordan du arbejder med organisationens livsdynamikker og kvaliteten af organisationens relationer.

modul 6

09.00 - 12.00

Sted: Online

Din indre natur og samskabende certificering

En vigtig del af forløbet er din rolle og dit arbejde med din indre natur og transformation. Det gør du gennem hele forløbet, men på dette modul får du indsigt i hvordan du skaber en sikker base for din udvikling - det sted, hvorfra din indre natur kan udfolde sig, så du kan tage modige skridt mod din indre transformation.

Dette modul indeholder også certificeringen, som er en samskabende proces.

Vil du vide mere?

Kontakt os endeligt.