Fokus på mental sundhed i din organisationen er ikke nok i fremtiden

Fra mental til naturlig

Vi står på tærsklen til en vigtig transformation i måden, vi arbejder med organisatorisk sundhed og trivsel. I mere end fire årtier har mental sundhed og reduktion af stress været i fokus, men trods det er vores samfund og vores organisationer stadig præget af stress-relaterede udfordringer og sundhedsproblemer. Er det mon tid til at tage et skridt tilbage og se på trivsel med nye øjne?

Måske kunne en af grundene til, at den traditionelle tilgang til sundhed har haft begrænset succes, være den præstationsorienterede kultur, der har domineret mange organisationer. Mens vi med den ene hånd har tilbudt medarbejdere diverse sundhedsfremmende ordninger, har vi med den anden hånd presset mennesker til at levere mere, opnå mere og overgå hinanden.

Nu har vi så fået ESG-nøgletal. Fokus på ”S’et” bliver mere og mere sidestillet med at være en bæredygtig organisation, men fremmer ”S’et” reelt trivslen? Her måler vi på f.eks. kønsdiversitet, arbejdsstyrke, etc. Diversitet er så meget andet end køn. Er det nok?

Måske er tiden kommet til, at vi netop nu skal have fat i noget mere fundamentalt. Menneskers natur – livet, og tale om naturlig sundhed – ikke fordi det er det nye smarte, men fordi skiftet fra mental sundhed til naturlig sundhed indebærer at omfavne en bredere definition af sundhed og trivsel. Det er at skabe en organisationskultur, der går ud over præstation og fokuserer på liv. Det er at opbygge arbejdspladser, hvor menneskers natur er i centrum, og hvor trivsel er hjertet af organisationens mål.

På samme måde, som vi har opdaget vigtigheden af at passe på naturen omkring os, kan vi ved at forbinde organisationens kultur med naturen skabe organisationer, hvor vi kan trække på livets logik – ikke maskinens – hvor mennesker er mere end deres mentale aspekter, men hele individer.

Her er blot nogle af de elementer, som I kan have fokus på, hvis I vil arbejde med en livs-faciliterende kultur:

>> Brug naturen aktivt til at reflektere, udvikle, mødes, etc.
>> Omfavn en naturlig rytme, og lad være med at presse ting igennem, men vær opmærksom på, hvornår tiden er til handling, og hvornår tiden er til restitution.
>> Skab rum til, at mennesker kan mærke efter, om de beslutninger, de træffer, er i overensstemmelse med, hvem de/I er – så I ikke blot handler på autopiloten.
>> Faciliter samarbejde uden frygt, magtkampe og usund konkurrence.
>> Etc.