Organisatoriske transformationer kræver aflæring og tålmodighed

Har du overvejet om din organisation kan lære og aflære samtidigt?

 

Organisatoriske transformationer er konstante og bør ændre vores tilgang til kompetenceudvikling og forandringsledelse. Det handler om mere end blot ny viden – det kræver at give slip på gamle vaner og principper.

Forestil dig en organisation, der i årevis har arbejdet ud fra principperne som; konkurrence og individuelle mål. Medarbejderne er blevet opfordret til at præstere, og belønninger og forfremmelser er blevet tildelt dem, der opnår individuelle KPI’er. Dette er dybt forankret i organisationens principper.

Nu står organisationen over for en ny virkelighed – en kompleks og hastigt skiftende verden, hvor samarbejde og fællesskab er centrale. De ønsker et miljø, hvor medarbejdere arbejder som et sammenhængende team for at løse komplekse udfordringer. Medarbejderne er dybt forankret i gamle vaner som konkurrence og individuelle mål. De er vant til at blive vurderet og belønnet på den måde. Det er blevet en del af organisationens identitet og selvforståelse.

Organisationen skal nu aflære konkurrence og individualisme. Det kræver ikke kun ændringer i politikker og procedurer, men også en dyb forandring i de organisatoriske rødder – principperne. Det er en proces, der kræver tid, tålmodighed og vedholdenhed, men det er afgørende for organisationens succes i den nye virkelighed.

TRANSFORMATIONER KRÆVER MERE END OVERFLADISKE ÆNDRINGER

Flere organisationer implementerer agile metoder og nye teknologier, men “glemmer” at forholde sig til to ting:

1: De grundlæggende principper, som organisationen er funderet i
2: Medarbejdernes naturlige foranderligheds-evne.

SE TRANSFORMATIONEN SOM EN DYBERE METAMORFISK PROCES,

hvor I skal bryde med gamle vaner og principper, der måske har tjent jer godt tidligere, men som nu er blevet overhalet af en ny virkelighed.
Overvej hvilke principper din organisation er funderet i: Magt, individet, konkurrence eller foranderlighed, forbundethed, diversitet, etc.

ARBEJD MED ADAPTIV LÆRINGSEVNE – PRINCIPPET OM FORANDERLIGHED

Træn medarbejdere i at lære/aflære i forhold til skiftende betingelser, situationer og udfordringer, så de kan absorbere, bearbejde og anvende ny viden samtidig med, at de aflærer gamle færdigheder og vaner. Vi mennesker har en naturlig evne til at tilpasse os, aflære/lære nye ting. Imidlertid kan gamle vaner og fastlåste tankemønstre stå i vejen for denne evne. Når vi arbejder med adaptiv læring åbner vi op for de iboende potentialer for forandring og innovation.