Banebrydende Ledelse i 1855

Verdens første organisationsdiagram

I midten af 1800-tallet stod jernbanen som et symbol på udvikling, vækst og forandring. Men med storhed kom også en hidtil uset kompleksitet. Her trådte ingeniøren og ledelsestænkeren Daniel McCallum til og skabte verdens første organisationsdiagram.

“Tag det komplekse og gør det smukt” – Dette kunne have været McCallums mantra, når man ser hans værk. Diagrammet ligner mere et kunstværk end det, vi normalt forestiller os som nutidens traditionelle organisationsdiagram, som mest af alt ligner firkantede felter, hver afgrænset af skarpe linjer og tydelige kanter.

McCallums diagram var som et træ, hvor rødderne repræsenterede præsidenten og bestyrelsen; grenene var de fem driftsdivisioner og serviceafdelingerne, inklusive motorreparationer, bilbro, telegraf, trykning samt kassererens og sekretærens kontorer. Bladene indikerede de forskellige lokale billet-, fragt- og ekspeditionssamlere, underordnede overinspektører, togbesætninger, formænd og så videre.

Det var smukt. Det var mere end et diagram; det var en kunstnerisk repræsentation af, hvordan kompleksitet kan organiseres på en elegant måde, som inspirerer og giver overblik.

I en tid, hvor vi konstant står over for stigende kompleksitet og forandringer, kan McCallums måske minde os om, at nogle gange kræver det kreativitet og skønhed at forstå og organisere det komplekse. Måske kan vi finde inspiration fra fortiden – og fra naturen? Nej, ikke måske, det kan vi.