(Re-) design dine processer med naturen som mentor

Naturen som Mentor

Naturen er en enestående mentor, når det kommer til at (re-)designe din organisations processer og praksis. At arbejde med naturinspireret ledelse handler om at forstå, hvordan naturen har udviklet modstandsdygtige strategier over milliarder af år. Denne viden kan bringe en ny dybde og vitalitet til de måder, vi leder organisationer på.

Naturen er fyldt med inspirerende eksempler på regenerering, bæredygtighed, modstandsdygtighed og innovation, hvor hver art og komponent har sin rolle og bidrager til systemets samlede sundhed.
Når vi lærer af naturen, studerer vi dens former, økosystemer og processer – og vores målestok er ikke KPI’er, men de seks livsfaciliterende principper:

Liv: Liv skaber liv
Forandring: Liv er i konstant forandring
Forbundethed: Liv er relationer
Diversitet: Liv er unikt
Tilpasning: Liv er kreativt og intelligent
Rytme: Liv er cyklisk

Din organisation er et levende økosystem. Hvor godt trives det? Er der liv?

Tag en tur i skoven og observer, hvordan mangfoldighed og samarbejde illustreres i naturen. Den rummer et utal af arter, fra majestætiske træer til små mikroorganismer under jorden. I naturen udfører flere arter lignende roller eller funktioner, hvilket sikrer, at økosystemet forbliver robust og kan tilpasse sig ændringer.

Hvor mangfoldig er din organisation? Jo større mangfoldighed og jo stærkere relationer, desto mere modstandsdygtig bliver din organisation.

Tag forbundethed, som spiller en afgørende rolle i naturen og er fundamental for, hvordan økosystemer fungerer. I naturen er planter forbundet med bestøvere som bier, sommerfugle og fugle. Disse bestøvere hjælper med at bestøve planter, hvilket er afgørende for planters reproduktion og frugtproduktion. Dette har også indflydelse på dyrelivet, der spiser planter eller de dyr, der fodres med planter.

Hvad er kvaliteten af jeres relationer? Hvordan kan du skabe nærende betingelser for trivsel og samarbejde?

Tag natur-mentor-modellen med ud i naturen, og begynd at studere, hvilke processer I kan lære af.